پاورپوینت درمورد تصفيه پيشرفته فاضلاب (حذف فسفر)

پاورپوینت درمورد تصفيه پيشرفته فاضلاب (حذف فسفر)

پاورپوینت درمورد تصفيه پيشرفته فاضلاب (حذف فسفر)

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :61 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

*صنايع مختلف

* منابع رواناب غير نقطه اي

*تر كيبات دتر جنت فسفر دار

*استفاده از كود هاي شيميايي فسفر دار

• توصيف استراتژي